The web's premier resource for political gamblers
Sun 25, October 2020 14:30:35GMT

Table Tennis: Russian Liga Pro

  • Match Result
  Sunday 25 October 2020 Player 1 Player 2 BPP  
Skrebnev, A v Mamishev, S (10:30 GMT) 1/20 12 102.93 %
Frolov, Aleksandr G v Petrov, A (10:45 GMT) 33 1/100 101.95 %
Safonov, V v Ogai, S (11:15 GMT) 1/100 33 101.95 %
Menshikov, A v Tikhnenko, D (14:00 GMT) 4/9 13/8 107.04 %
Innazarov, A v Ying, D (14:15 GMT) 8/13 4 81.73 %
Olshakov, K v Egorov, N (14:15 GMT) 13 17/20 60.62 %
Tikhnenko, D v Suraev-Korolev, P (14:30 GMT) 4/5 1/1 105.56 %
Egorov, N v Trushkin, A (14:45 GMT) 4/6 5/4 104.44 %
Ying, D v Frolov, A (14:45 GMT) 7/2 2/13 108.43 %
Mohnachev, A v Menshikov, A (15:00 GMT) 11/4 1/4 106.03 %
Golovachev, E v Olshakov, K (15:15 GMT) 1/2 13/8 104.76 %
Pinkovskii, P v Innazarov, A (15:15 GMT) 8/15 6/4 105.36 %
Burov, S v Vlasov, A (16:30 GMT) 17/20 10/11 106.41 %
Ekzhanov, A v Abelmasov, I (16:45 GMT) 6/5 4/6 105.66 %
Klavdenkov, A v Bazilevsky, V (16:45 GMT) 11/4 1/4 106.67 %
Zemit, I v Shirshov, V (17:00 GMT) 4/11 21/10 105.59 %
Nemashkalo, V v Sidorin, V (17:15 GMT) 17/20 10/11 106.41 %
Nikulin, S v Mishutin, E (17:15 GMT) 4/11 2 105.80 %
Vlasov, A v Zemit, I (17:30 GMT) 1/2 6/4 106.23 %
Abelmasov, I v Nemashkalo, V (17:45 GMT) 9/20 13/8 106.70 %
Bazilevsky, V v Nikulin, S (17:45 GMT) 4/9 13/8 106.97 %
Shirshov, V v Burov, S (18:00 GMT) 4/5 19/20 106.58 %
Mishutin, E v Klavdenkov, A (18:15 GMT) 5/4 8/13 105.79 %
Sidorin, V v Ekzhanov, A (18:15 GMT) 17/20 10/11 106.14 %
Burov, S v Zemit, I (18:30 GMT) 1/3 9/4 105.77 %
Ekzhanov, A v Nemashkalo, V (18:45 GMT) 1/2 13/8 104.26 %
Klavdenkov, A v Nikulin, S (18:45 GMT) 6/5 4/6 105.25 %
Vlasov, A v Shirshov, V (19:00 GMT) 1/1 4/5 105.87 %
Abelmasov, I v Sidorin, V (19:15 GMT) 5/4 8/13 106.56 %
Bazilevsky, V v Mishutin, E (19:15 GMT) 10/11 4/5 107.94 %
Zhurba, N v Pavlenko, R (20:30 GMT) 4/9 13/8 106.97 %
Novikov, I v Kutuzov, O (20:45 GMT) 2/9 10/3 105.04 %
Tsitselskii, A v Lytko, A (20:45 GMT) 4/6 7/6 106.08 %
Voronov, D v Putilovsky, V (21:00 GMT) 1/2 6/4 106.67 %
Nemashkalo, V v Tarasenkov, N (21:15 GMT) 13/8 4/9 106.97 %
Yusipov, T v Shagarov, O (21:15 GMT) 5/4 4/7 107.74 %
Pavlenko, R v Turabekov, T (21:30 GMT) 8/11 1/1 107.80 %
Kutuzov, O v Mihaylov, I (21:45 GMT) 4/11 2 106.67 %
Lytko, A v Marshalov, V (21:45 GMT) 13/8 4/9 107.33 %
Zhurba, N v Voronov, D (22:00 GMT) 4/6 11/10 107.50 %
Novikov, I v Nemashkalo, V (22:15 GMT) 2 4/11 106.67 %
Tsitselskii, A v Yusipov, T (22:15 GMT) 1/1 8/11 107.89 %
Turabekov, T v Putilovsky, V (22:30 GMT) 17/20 17/20 108.11 %
Marshalov, V v Shagarov, O (22:45 GMT) 17/20 17/20 108.11 %
Mihaylov, I v Tarasenkov, N (22:45 GMT) 5/6 5/6 109.09 %
Pavlenko, R v Voronov, D (23:00 GMT) 1/1 8/11 107.89 %
Kutuzov, O v Nemashkalo, V (23:15 GMT) 11/4 1/4 106.67 %
Lytko, A v Yusipov, T (23:15 GMT) 8/11 1/1 107.89 %
Putilovsky, V v Zhurba, N (23:30 GMT) 4/9 13/8 106.97 %
Shagarov, O v Tsitselskii, A (23:45 GMT) 6/4 1/2 106.67 %
Tarasenkov, N v Novikov, I (23:45 GMT) 4/7 5/4 108.08 %
  Monday 26 October 2020 Player 1 Player 2 BPP  
Voronov, D v Turabekov, T (00:00 GMT) 17/20 17/20 108.11 %
Nemashkalo, V v Mihaylov, I (00:15 GMT) 10/3 1/5 106.41 %
Yusipov, T v Marshalov, V (00:15 GMT) 2 4/11 106.67 %
Putilovsky, V v Pavlenko, R (00:30 GMT) 10/3 1/5 106.41 %
Shagarov, O v Lytko, A (00:45 GMT) 4/6 11/10 107.50 %
Tarasenkov, N v Kutuzov, O (00:45 GMT) 1/8 9/2 107.07 %
Turabekov, T v Zhurba, N (01:00 GMT) 1/2 6/4 106.67 %
Marshalov, V v Tsitselskii, A (01:15 GMT) 11/10 4/6 107.50 %
Mihaylov, I v Novikov, I (01:15 GMT) 13/8 4/9 107.33 %

While every effort is made to ensure that the Table Tennis betting information displayed here is correct and up to date, we are not liable for any errors and it is your responsibility to check the Table Tennis odds with the bookmaker before placing a bet.